Beräkningsmallar, konsten att räkna på jobb

Grundstruktur

Mallarna använder JSON-struktur som härstammar från java och som används för att lagra och utbyta komplex data i flera dimensioner.

Grundstrukturen består av vissa förbestämda nycklar som kan lagra olika typer av värden.

Vissa nycklar är tvingande: antal(num) trycksidor(dup), antal blad per tryckyta/ark(nup) samt tryckyta/ark(sheet)

{
  "num": ,
  "dup": ,
  "nup": ,
  "sheet": {},
  "click": {},
  "leaf": {},
  "item": {},
  "job": {}
}

Exempel på grundstruktur med förbestämda nycklar.
Fetstil = tvingande

JSON (JavaScript Object Notation), är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta data. JSON-formatet är föreslogs som en standard i RFC 7159

https://sv.wikipedia.org/wiki/JSON

Förbestämda nycklar

Uppbyggnad

De 3 första värdena är siffror som beskriver grundförutsättningarna i din beräkningskalkyl.

NyckelVärde
numAntal trycksaker
dupAntal trycksidor (click)
nupAntal blad per tryckark

Material (sheet)

Materialnyckeln(sheet) är flerdimensionell vilket betyder att den kan innehålla flera olika typer av material som tillsammans bygger en sammansatt produkt.

I exemplet så har vi en nyckel ”Papper” som definierar kostnaden(in) för ett SRA3 ark med 50% påslag(out). Out behöver inte vara i procent.

Prisets enhet beror på tryckteknik, istället för ett SRA3 ark så kan priset lika gärna baseras på exempelvis pris per kvadratmeter.

Värdet ”Time” anger antal sekunder som materialvalet påverkar produktionstid(click).

”Fee” är en extra avgift som tas ut 1 gång per order.

NyckelVärde
sheetMaterialkostnader per ark/enhet
{
  "sheet": {
    "Papper": {
      "time": 0.5,
      "in": 0.44657, 
      "out": "50%",
      "fee": 0
    }
  }
}

Tryck (Click)

I följande exempel så skapar vi 2 olika dimensioner för behandling av yta i enhet, Färgtryck & Svartvitt där varje dimension har 4 olika under-värden.

NyckelVärde
numAntal klick/tryck
timeProduktionstid i sekunder
inTillverkningskostnad
outStafflade priser, i exemplet Färgtryck så kostar dom första 100 klicken 10kr styck, följande 400 klick kostar 5kr styck.
NyckelVärde
clickTryckets enhet eller tryckyta. Kan t.ex vara SRA3 klick för digitaltryck, eller kvadratmeter för storformat.

exempel:

{
  "click": {
    "Färgtryck": {
      "num": 1,
      "time": 2,
      "in": 0.3,
      "out": {
        "100": 10,
        "500": 5
      }
    },
    "Svartvitt": {
      "num": 1,
      "time": 2,
      "in": 0.05,
      "out": {
        "100": 5,
        "500": 3
      }
    }  }
}

Arbetsmoment

Övriga parametrarna är flerdimensionella och har dynamiska nycklar. Det innebär att du själv kan skapa ett obegränsat antal parametrar och moment i din beräkning.

Ta exempelvis en broschyr

Utöver startavgift(job), tryck(click) och papper(sheet) så behöver varje blad(leaf) skäras och sedan måste bladen tillsammans sadelhäftas(item).

NyckelVärde
leafKostnader per blad, kan t.ex vara skärning, bigning eller annan efterbehandling som görs per blad
itemkostnader per trycksak, kan t.ex vara sadelhäft, fyrkantsrygg eller adressering
jobKostnader per job, kan t.ex vara layoutarbete, prepress eller startkostnad