Kategorier
Nyheter

PDF formulär för statiska trycksaker

Tryckfärdiga PDF-filer enligt grafisk profil

Skapa ett arkiv med kundens vanligaste trycksaker såsom visitkort och korrkort.

För variabla trycksaker så väljer man vilka delar som ska vara redigerbara. Det går också bra att lägga till statiska tryckfiler som inte går att redigera.

Justera variabel trycksak (Videobeskrivning)

Kategorier
Nyheter

Uppladdning av tryckfil med preflight

På varje produktsida

På varje produktsida så kan kunden ladda upp en tryckfil i PDF-format. På servern så utförs grundläggande preflight och en rapport skapas.

Första sidan i pdf-filen visas som en förhandsgranskning istället för ordinarie produktbild som visas till vänster om produktformuläret.

I de fall som filen inte uppfyller förutsättningarna så ges en varning och kunden måste godkänna att filen inte är redo för tryck och att extra kostnader kan tillkomma.

Uppladdning med preflight (Videobeskrivning)
Kategorier
Nyheter

Avtalsrabatter

Få in dina avtalskunder i webbshoppen!

På användarnivå

På inställningssidan för användare så finns nu möjlighet att koppla ett rabattavtal till användaren, samma avtal kan kopplas till flera olika användare.

Avtalet

När man skapar ett nytt avtal så sätts rabatterna på respektive kalkylmall.

Rabatterna är precis som kalkylmallarna hierarkiska vilket innebär att undermallar ärver rabattsatsen.

I exemplet så har grundmallen digitaltryck 20% som ärvs av alla produkter förutom Visitkort där rabatten ska vara 30% istället.

För kunden

Avtalet appliceras när kunden är inloggad så att kunden direkt kan se både brutto och nettopris för respektive produkt.

Rabatten läggs som en egen rad på ordern så att det blir tydlig och lätt att förstå.