Teknisk dokumentation

Beräkningsmallar

En beräkningsmall är det underlag som matas in i kalkylsystemet. essaymoment

Mallar appliceras hierarkiskt i flera lager, varje produkt utgår från en grundmall som definierar parametrarna i olika arbetsmoment, såsom priser, kostnader och tidsåtgång.

Varje produkt tilldelas sedan valbara attribut som aktiverar dom olika momenten.

Hierarkisk mallstruktur