Kategorier
Nyheter

Uppladdning av tryckfil med preflight

På varje produktsida

På varje produktsida så kan kunden ladda upp en tryckfil i PDF-format. På servern så utförs grundläggande preflight och en rapport skapas.

Första sidan i pdf-filen visas som en förhandsgranskning istället för ordinarie produktbild som visas till vänster om produktformuläret.

I de fall som filen inte uppfyller förutsättningarna så ges en varning och kunden måste godkänna att filen inte är redo för tryck och att extra kostnader kan tillkomma.

Uppladdning med preflight (Videobeskrivning)

Lämna ett svar